Conflictmanagement & Mediation

Conflicten in en rond maatschappen komen (te) vaak voor. Ook als u er maar zijdelings bij betrokken bent, loopt u toch het risico dat u meegezogen wordt in het conflict. De frustraties lopen hoog op, u wordt gehinderd in uw werk en arbeidsvreugde en als het helemaal tegenzit voelt u zich gedwongen om ‘af te haken’ en op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging buiten de maatschap.

Een neutrale blik van buiten kan verhelderend werken. In een vertrouwelijk gesprek met u bespreken we de problematiek. Wellicht komt u in dit gesprek tot de conclusie dat het conflict te ‘repareren’ is. Het kan ook zijn dat u besluit tot een nieuwe stap in uw carrière. Begeleiding op dit terrein is onze expertise die wij u graag ter beschikking stellen.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid in gesprek te gaan met een ervaren conflict bemiddelaar in ons netwerk.

Van Der Hoef & Partners