Coaching

Coaching is een van de meest effectieve manieren om ontwikkeling bij professionals tot stand te brengen. Wanneer de wens naar verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling bij een medewerker in uw organisatie wordt uitgesproken, is coaching doorgaans de aangewezen weg daar naartoe zijn.

Coaching leert nieuw gedrag aan en helpt belemmeringen weg te nemen die effectief gedrag in de weg staan. Het laat mensen zien dat ze meer en andere dingen kunnen dan ze tot dan toe dachten en dat zelfinzicht geeft veel zelfvertrouwen. Ook vergroot het hun vermogen krachtiger en beter moeilijke situaties aan te pakken. Door de gekozen aanpak en het toegenomen zelfinzicht, wordt de professional veel effectiever, hij of zij leert het niet effectief gedrag af en wordt sterker in het bereiken van de afgesproken doelstellingen.

Bij coachingsopdrachten gaat we er van uit dat de te coachen persoon (de “coachee), bepaalde competenties wil versterken. Na de kennismakings- en tijdens de intakefase wordt, soms ook samen met de eventuele leidinggevende van de coachee, in overleg vastgesteld op welke specifieke competenties het coachingstraject gericht zal worden. Over de te bereiken resultaten worden ook afspraken gemaakt, die gaande het traject en achteraf getoetst worden. Doel van de coaching is immers een concrete verbetering van het gedrag op de afgesproken competenties.

Coaching kan heel effectief ingezet worden op bestuurlijk niveau, maar ook bijvoorbeeld bij medisch specialisten als het om een thema als bejegening van patiënten gaat.


De verschillende coachingsvormen

Persoonlijke coaching
De effectiviteit van persoonlijke coaching is hoog. De gekozen aanpak is namelijk volledig toegeschreven naar die ene persoon met die ene specifieke coachingsvraag. Daar richt alle energie en tijd zich op.

In een tijd, waarin de eisen die aan werkende mensen worden gesteld en de druk op en vragen aan leidinggevenden alleen maar toeneemt, biedt persoonlijke coaching een perfect ondersteunend instrument.

Intercoaching: begeleide Intervisie voor teams

Intervisie, dat altijd begeleid moet worden door een daarin ervaren adviseur, gaat wezenlijk verder dan een bijeenkomst waarin over de inhoud van het werk wordt gepraat. Intercoaching richt zich op de effectiviteit van de individuele deelnemer in bepaalde werksituaties. Ook in deze vorm van coaching, groepscoaching, gaat het dus nadrukkelijk over de wijze waarop de individuele deelnemer effectiever om kan gaan met voor haar of hem complexe werksituaties en krijgt hij of zij zicht op het eigen aandeel in de oorzaak van het ontstaan en het verloop van die situaties. Zeker in de medische wereld heeft deze vorm van collegiaal overleg, dat ook aandacht geeft aan persoonlijke en niet vaktechnische ontwikkeling, grote meerwaarde.

Aan de hand van een concreet model wordt een leersysteem ingezet met behulp waarvan concrete casuïstiek besproken wordt. Het is een uitstekend instrument om de professionalisering binnen uw organisatie verder te bevorderen en het kan zeer complementair werken aan individuele coaching.


Onze aanpak

Voor onze coachingsactiviteiten is VDH Executive ook een samenwerking aangegaan met AVOP (www.avop.nl). AVOP beschikt over een aantal senior executive coaches, die elk zelf ervaring hebben in specialistische en in managementposities hebben gewerkt en die hun sporen in de gezondheidszorg reeds ruim verdiend hebben.

Wij verwijzen ook graag naar het boek "Managing Your Career" (uit een reeks publicaties van de Harvard Business Review).
Hierin staan meerdere boeiende verhalen van gerenommeerde wetenschappers.

Harvard Business Review
Managing Your Career

Prijs: € 26,99
Engelstalig
ISBN: 9781591391319

Lees meer

 

 


 

Van Der Hoef & Partners