Leiderschapsontwikkeling

"Zie de werkelijkheid onder ogen zoals ze is, niet zoals ze was of zoals jij wenst dat ze is....", Jack Welch, oud topman General Electric.

Leiderschapsontwikkeling begint bij jezelf. Echt leiderschap realiseer je niet meer alleen met ambitie, wilskracht en prestaties. Integendeel, dit concept voldoet niet meer.
Waar leiderschap leunt op inspiratie verkregen door wijsheid, vriendelijkheid en authenticiteit.

Hoe kunnen wij zelf dit persoonlijke en geïnspireerde leiderschap bereiken?
Laat je inspireren door dialoog (ook met jezelf), door in gesprek te gaan, of door literatuur en biografieën, door sprekers, door de natuur te beleven...

Werk ook aan je persoonlijke ontdekkingsreis. Durf te dromen en deze uit te spreken.
De beste leiders zijn diegenen die zich steeds weer opnieuw verbazen, verwonderen.

Ontwikkel je eigen visie op de, jouw, wereld. Leer te vertrouwen op je eigen sterktes, herken je minder sterke kanten en loop er niet omheen. Ontwikkel een realistisch beeld van jezelf, hoe je wordt beleefd.

Kwalificeer jezelf dan pas als een zelfbewust, echt leider.

Literatuur, o.a:
1. Synchroniciteit, de innerlijke weg naar leidershap. Lees meer..
Joseph Jaworski (2000);

2. Zelfbewust leiderschap, echt iets (voor) mij. Lees meer..
Ed Baas (2011)

3. Are you a cooperative leader? Lees meer..
Harvard Business Review (juli-aug 2011)

Van Der Hoef & Partners