Masterclass voor medisch specialisten

Van spreekkamer tot bestuurstafel

KLASJE: VAN SPREEKKAMER TOT BESTUURSTAFEL

Vorig jaar startte een klasje met zes medisch specialisten die overwegen bestuurder te worden. Zij namen deel aan het programma ‘Van medisch specialist tot bestuurder?’ Inmiddels is een van hen benoemd als bestuurder in het MST.

In maart 2014 start een tweede groep. Het programma bevat zes modules, verspreid over een periode van ongeveer een jaar. Er zijn nog een paar plaatsen open. Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met het secretariaat van DamhuisElshoutVerschure via of telefoonnummer 073 - 6124545.

Aanleiding
Als organisatieadviseurs spreken wij veel medisch specialisten en ziekenhuisbestuurders. Beiden geven aan behoefte te hebben aan besturende medisch specialisten. De kennis en ervaring van de werkvloer is onontbeerlijk in de bestuurskamer. Ook de integrale tarifering leidt tot de wens tot integrale besturing.

Wil ik het echt, kan ik het en is er plaats voor mij aan de bestuurstafel?
Als je als medisch specialist van spreekkamer tot bestuurstafel gaat betekent dat een ingrijpende carrièreswitch. Veel uiteenlopende overwegingen zijn bij dit besluit aan de orde: “Wat zijn mijn motieven, welke competenties moet ik ontwikkelen, in welke constellatie, wat zijn de consequenties en hoe ziet de route van medisch specialist naar bestuurder eruit ?”

Voor medisch specialisten die zich in deze vragen herkennen, hebben wij een programma ontwikkeld dat inzicht geeft in professionaliteit, persoonlijke waarden en performance van een goede ziekenhuisbestuurder. Geen cognitieve leergang maar een programma dat inzicht geeft in wat het besturen van een ziekenhuis inhoudt, hoe de arbeidsmarkt van ziekenhuisbestuurders eruit ziet, en wat nog zelf te ontwikkelen om een succesvolle bestuurder te kunnen zijn.

Verschillende bestuursvormen
Voorheen gold dat als je het goed wilt doen je je witte jas radicaal moet vervangen door een (mantel)pak. De meeste medisch specialisten die de overstap maken, kiezen hiervoor. Maar tegenwoordig zijn meerdere vormen denkbaar. De ene helft van de werkweek uitvoerend medisch specialist en de andere helft bestuurder. Dit heeft voor- en nadelen, en moet bij je passen. De ontdekkingsreis naar het model waar jij het beste tot je recht komt maakt deel uit van het programma.

 

Door Drs. Hanneke Beijer en Drs. Helen van Tol
Partners DamhuisElshoutVerschure, organisatieadviseurs in 's-Hertogenbosch
T: 073-6124545
E:  
I: www.damhuiselshoutverschure.nl  

reactiesPlaats een reactie
Van Der Hoef & Partners