Voor zorgmanagers en medisch specialisten

Leergang Zorgmanagement

De executive leergang zorgmanagement van Nyenrode Business Universiteit biedt in een kort tijdsbestek kennis en kunde over diverse aspecten van moderne bedrijfskunde en bedrijfsvoering in de zorgsector.

Tijdens dit intensieve 8-daagse programma leert u alle aspecten van bedrijfsvoering kennen. De kerndoelstelling is leren
verbinden en uitstijgen boven de eigen specialisme of organisatie. De deelnemers hebben na afloop meer zicht op de
organisatie en de veranderingen in de sector als totaal.

Wie nemen er aan deel?
Deze leergang is speciaal ontwikkeld voor zorgmanagers, managers uit de financiŽle en verzekerings sector en
medisch specialisten die meer greep willen krijgen op hun sterk veranderende rol. De deelnemers hebben een academische
opleiding of HBO-achtergrond in een niet-bedrijfskundige richting. Door de diversiteit van de groep is er veel onderlinge
uitwisseling van ervaring en deskundigheid.

Praktische werkvormen
Deelnemers leren bedrijfskundige en bedrijfseconomische kennis toe te passen in de zorgsector. De werkvormen en
methoden van kennisoverdracht zijn er vooral op gericht om te leren van de eigen managementsituatie en deze beter te
doorgronden en toe te passen op hun eigen werkomgeving. De werkvormen die worden gebruikt stimuleren de interactie
en bevorderen de netwerkvorming. Leren van en met elkaar.

Werken aan eigen vraagstuk
Tijdens deze leergang adviseert u elkaar over een persoonlijk vraagstuk en een vraagstuk dat in uw organisatie
speelt. Hierover geeft u een presentatie waarin u de inhoud van de opgedane kennis en ervaringen als eindwerkstuk
verwerkt. De essentie hiervan is dat u zelf aan de slag gaat en gedurende het programma de vertaalslag maakt naar uw
eigen organisatie. Aan het eind van module 3 presenteert u uw bevindingen aan de leden van de Raad van Advies van
deze executive leergang.

Voorbereidend werk
Voorafgaand aan de programma-modules krijgen de deelnemers enkele opdrachten. Het gaat om het doornemen
van literatuur, case-voorbereiding en het verzamelen van praktijkgegevens. De studiebelasting buiten de modules
bedraagt ongeveer 2 tot 4 uur per module.

Meer informatie of aanmelden
Neem contact op met Mevrouw N. Derwort:
Telefoon: 0346 291 468
Email:

Van Der Hoef & Partners